Code of Conduct

Basert på vår satsning innen bærekraft, har vi etablert en Code of Conduct for å vise vårt ståsted for alle interessenter som leverandører, ansatte og andre relevante parter. Kodeksen inneholder internasjonale krav til menneskerettigheter, arbeidsrett og miljøvern. Våre leverandører av varer og tjenester skal overholde Code of Conduct, og vi forventer også at de igjen kan  garanterer for sine leverandører.

Les her:

Code of Conduct