Rapporter & Kalender

2020

v.16

April

Årsredovisning 2019

2020

23

April

Delårsrapport januari – mars 2020

2020

12

Maj

Årsstämma 2020

2020

20

Augusti

Delårsrapport januari – juni 2020

2020

21

Oktober

Delårsrapport januari – september 2020

2021

25

Februari

Bokslutskommuniké 2020